Nem középiskolás fokon
A "Nem középiskolás fokon" című irodalmi műsorban költőóriásokat mutatunk be lélektani szempontból. Megvilágítjuk Balassi Bálint, Pilinszky János, József Attila és számos más alkotó sorsát, művészetét. Műsorunkat zenei betétek teszik teljessé. A sorozat előadója és szerkesztője: Dr. Hanisné Petró Valéria. A zenei szerkesztő Kónya Éva.
A műsor időpontja: hétfőn 19:10-kor, ismétlés szerdán 13:05-kor.

Irodalmi nagyjaink transzcendens iránti érzékenysége 2. rész, II. Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel költészete, Dr. Tomka Ferenc Istenkeresés a magyar irodalomban című könyve alapján

 

  image nem_kozepiskolas_fokon_tomka02.mp3

Irodalmi nagyjaink transzcendens iránti érzékenysége, Balassi Bálint és Zrínyi Miklós költészete
Dr. Tomka Ferenc Istenkeresés a magyar irodalomban című könyve alapján

  image nem_kozepiskolas_fokon_tomka01.mp3

Aesopus meséi – 1. rész

„Mindeközben a bárányok izgatottan mozgolódni kezdtek. A pásztor ugyanis hozzáfogott összeterelni a nyájat - ő is megéhezett, s ebédrevalót keresett. A farkas nem tudhatta, hogy a pásztor kedvenc eledele szintén a bárány-hús. S a pásztor csodák csodájára éppen a báránybőrbe bújt farkast szemelte ki ebédjének. Tanulság: "Aki más bőrébe bújik, félő, hogy a másik végzete utoléri."

(Aesopus: A báránybőrbe bújt farkas)

Aesopus meséi – 2. rész

„A hangya viszont így szólt hozzá: „Hát hol voltál a nyáron? Miért nem gyűjtöttél élelmet az aratáskor?” „Énekeltem és gyönyörködtettem a vándorokat” – felelte a tücsök. A hangya nagy nevetéssel felelte erre: „Hát akkor télen meg táncolj.”

(Aesopus: A hangya és tücsök) 
 
126. adás
 
A boldogság mibenléte (2. rész)
Ókori bölcsek, Teréz anya, Móricz Zsigmond, Böjte Csaba, Paolo Coelho és Petőfi Sándor gondolatai
„Mi célja a világnak?
Boldogság! s erre eszköz? a szabadság!”
(Petőfi Sándor – Az apostol XI.)
 
 
125. adás
 
Dolgozni a halálon – Jókai Anna Átvilágítás című naplóregénye
…az életművemet befejeztem. Ha megkérdezik (már csak udvariasságból is), »min tetszik dolgozni«, azt felelem, kérem szépen, a halálomon. A halálomon dolgozom. Bárhogyan és bármikor is történik, próbáljam úgy fogadni, ahogy az a halál ollós angyalát megilleti. Ha nyiszál, hát megérdemlem, ha lemetsz, megköszönöm.”
(Jókai Anna Átvilágítás, részlet)
 
 
124. adás
 
A boldogság mibenléte (1. rész)
Kosztolányi Dezső, Janus Pannonius, Ady Endre, József Attila és Mécs László versei
„Tehát ekkor voltam legboldogabb életemben. Hogy miért?
Annak megfejtését rátok, lélekelemzőkre bízom.
… Hidd el, ez többet ér minden tudásnál.”
(Kosztolányi Dezső: Esti Kornél kalandjai, Boldogság)
 
 
123. adás
 
Dr. Ortutay Péter író, műfordító Ungvári emlékei és fordításai
„Még túl álmos volt ahhoz, hogy gondolkodjon, de azért jól megszívta a cigarettát, hogy ki ne aludjon. Aztán felnézett a Szűzanyára a félhomályos falmélyedésben.
- Köszönöm a tüzet - mondta.
Úgy érezte, ez nem elég, ezért felállt a padból, és letérdelt. A cigarettafüst fehér szalagban szállt fölfelé a két ujja közül.
- Nagyon szépen köszönöm a tüzet - mondta.”
(F. Scott Fitzgerald – Köszönöm a tüzet, Ortutay Péter fordítása)

122. adás

Dr. Ortutay Péter író, műfordító tanár életútja

  image nem_kozepiskolas_fokon_nem_kozepiskolas_fokon_ortutay_peter01.mp3

120-121. adás

A népköltészet és a népdal kapcsolata 1. rész

„ Legutoljára, de a legmelegebb köszönetem a hagyományt szeretettel őrző, önzetlen, türelmes énekeseknek és zenészeknek szóljon. „

(Rajeczky Benjámin OCist, zenekutató, Hungarian Folk Muisc sorozat)
 

A népköltészet és a népdal kapcsolata 2. rész

„ Legutoljára, de a legmelegebb köszönetem a hagyományt szeretettel őrző, önzetlen, türelmes énekeseknek és zenészeknek szóljon. „

(Rajeczky Benjámin OCist, zenekutató, Hungarian Folk Muisc sorozat)
 
119. adás

Légrádi Gergely Szemben című novellás kötetének egri bemutatója

A szerzővel, Ordódi Tamással, a könyv illusztrátorával és Farkas Györggyel, a kötetről készült filmetűd rendezőjével Dr. Hanisné Petró Valéria, a Dobó István Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára beszélget.

  image nem_kozepiskolas_fokon_legradi02.mp3
 
118. adás

Légrádi Gergely Szemben című novelláskötete

„Egész úton az járt a fejében, milyen ruhát válasszon. Közelgett a nagy esemény, és mint minden évben, most is idejekorán akarta kiválasztani. Mosollyal az arcán váltogatta a jelmezeket. Először vidám hóembernek öltözött. Figyelte a járókelőket, milyennek találják a látványt. Boldog volt.” (Variációk jelmezbálra – első rész)

 
117. adás

Népköltészet – A népballadák

2. rész

„Felele nekije
A szép szőlővirág:
„Szebb vagyok, jobb vagyok
Az egéssz virágnál,

Mert engemet tesznek
Oltári szent helyre,
Engemet neveznek
Jézus szent vérének.”

(Kászonújfalu, Csík m.)
 
 
116. adás

Népköltészet – A népballadák erkölcsnemesítő és lelki tükörkén is értelmezhető világa

1. rész

„Átkozott legyen hát maga Déva vára,
Még a nap se süssön fényesen reája,
Elvesztettem érte a kedves feleségem,
Árván maradt érte a kicsi gyermekem!”

(Kőműves Kelemen népballada)
 
  image nem_kozepiskolas_fokon_nepballadak01.mp3

115. adás

„– Tessék mondani, igaz? – Varga néni, az iskola legöregebb, reumás takarítónője megállította Zümzümöt a lépcső alján, Zümzüm megállt, Varga néni szerezte be a reggeli töpörtyűjét a sarki hentestől. – Tanár úr, tényleg igaz? Kitették? Azt a magas, fekete, göndör hajú fiút? A második emelet kettőből? – Igaz, igaz, Varga néni… Csönd lesz egy darabig. – Nahát, tanár úr! – Varga néni összecsapta a kezét. – Azt a derék, fekete fiút! Pedig naponta levitte helyettem a szemetet, egyetlen szóra.”

Jókai Anna – Selyem Izabella című novellája 2. rész
 

114. adás

„– Nem túl erős ebben az iskolában a fegyelem – mondta megrovóan az első napok után, az igazgató jelenlétében. – A gyerekek azt sem tudják, mi az, hogy vigyázz… Egyszerűen nem tudnak vigyázzban állni… Komolyan közölte. Aggodalmas siránkozással a hangjában. – Elmagyaráztam nekik, hogy a két lábfej a vigyázzállásban párhuzamos, a kezek oldalvást a combra simulnak s a többi… Kénytelen voltam belekontárkodni az osztályfőnök dolgába… Ilyen nagy gyerekek, és mégse! Persze, nemcsak itt… furcsa, de már a harmadik helyen tapasztalom – fordult vigasztalóan az igazgatóhoz –, baj van az elemi normákkal…”

Jókai Anna – Selyem Izabella című novellája 1. rész
 
 
 
113. adás
Az irodalmi nevelésről Babits Mihály és Spiró György írásai alapján.
„Megtanított szeretni, tudunk hát gyűlölni is.
Megtanította, mi az értékes, tudjuk tehát azt is,
mindig, bármilyen élethelyzetben, mi a talmi.
Megtanította nekünk az irodalomban, mi a tragédia.
Képessé tett minket arra, hogy saját életünkben is
érzékeljük és megéljük a tragikumot.”
(Spiró György: Bada tanár úr)

 
112. adás
„Kicsit bólintva, magába merülten cuppantott. - Ott mindegy, honnan jött, a túlsó partról, vagy erről a partról, ha már ott van, a gránát nem igen válogatja, - s hirtelen mély fájdalommal kiáltott, - de hogy itt még azután se mindegy... azt a kutya mindenségit ennek a világnak, hát itt még most sem mindegy?...”
Móricz Zsigmond  háborúellenes novellája, a Szegény emberek – 2. rész
 
111. adás
„Míg a gödör szélén, akar az éh farkas ott leselkedett pár pillanatig s a zúgó fejében a csaták zúgása szikrázott végig, mégis mintha a lelke fenekén valami olyan gyávaság kushadna, amit sohasem érzett a harctereken.”
Móricz Zsigmond  háborúellenes novellája, a Szegény emberek – 1. rész

110. adás
„Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot.
Kis dombot rakott rá s a dombba két kórót tűzött kereszt formán,
akkor elment kelet felé.”
(Móricz Zsigmond Barbárok 2. rész – részlet)
Móricz Zsigmond Barbárok című novellája

 
109. adás

Válogatás a nagyhét misztériuma által ihletett versekből

„Kedron völgyében keresztet ácsolnak,
Virágok hullanak a tavasz is gyászol…
A legszebb virág, a világ reménysége
Az emberi szívekbe már alig világol.”

(Somogyi János - Hozánna!… Halál!… Diadal!…)

 
108. adás

1848. március 15-e emléke

„Mi lesz belőlünk?... ezt én kérdezem,
De mily kevesen gondolnak vele.
Oh nemzetem, magyar nép! éltedet
Mindig csak a jó sorsra bízod-e?
Ne csak istenben bízzunk, mint bizánk;
Emberségünkből álljon fönn hazánk!’”

(Petőfi Sándor: Isten csodája)
 

107. adás
Móricz Zsigmond írásművészete 2
„Kis János meg se mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalomban volt. Rokona is volt az a család, még se kapott az egész lakomából mást, csak tyúklábat. Tehetetlen harag, vad düh fogta el. A keze ökölbe szorult s érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, hogy minden törne-zúzna utána.”
(Móricz Zsigmond: Tragédia, részlet)

  image nem_kozepiskolas_fokon_Móricz Zsigmond2.mp3

 
106. adás
Nagy László élete és költészete
"Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!"
(Nagy László - Ki viszi át a Szerelmet)
 
 
105. adás
Válogatás Wass Albert írásaiból
"Ha mégis látnod kell, hogy itt-ott, az emberi hangyaboly külön-életében a rossz látszólag győz a jó felett: ne tévesszen meg ez a látszat. Káin sohasem győzte le Ábelt. Csak megölte. Jusson eszedbe, hogy van egy jelvény, amit sokan hordanak, de kevesen értenek meg. Azt hirdeti, hogy sok idővel ezelőtt keresztre feszítettek Valakit, aki győzött az emberek bűnei fölött."
(Wass Albert: Igazság)
 
 
104. adás
Újévköszöntők és bölcs gondolatok
„Szép vagy, mint a fehér fenyő,
hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, újesztendő,
békét, békességet hozz.”

(Farkas Árpád: Újévköszöntő)
 
 
103. adás
A női és férfi gondolkodás különbsége - 2. rész
Allan Pease - Barbara Pease Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? - A NEMEK HARCA című könyve, valamint Ady Endre, Wass Albert, Pilinszky János és William Shakespeare művei alapján
 
 
102. adás
A női és férfi gondolkodás különbsége
Allan Pease - Barbara Pease Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? - A NEMEK HARCA című könyve, valamint Márai Sándor és József Attila művei alapján 

 
101. adás
„Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.

Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.

Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.

Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.”
Weöres Sándor: Tíz lépcső  (A teljesség felé, részlet)

 
100. adás
Portrébeszélgetés a műsor készítőjével, Dr. Hanisné Petró Valériával

 
99. Fejes Endre
 
Kossuth- és József Attila- díjas író
"- Mesélj! - szipogott a gyerek. - Meséld el a szépet, hogy elmúljon!
És a mama, gyöngéden ringatva őt, csöndesen hozzákezdett:
- Valamikor régen egy kékfényű, huncut kis csillag lecsúszott az égről. Magasról jött, és fényes csíkot húzott, hogy visszataláljon…" (A hazudós)
 
 
98. Jean-Jacques Rousseau élete és Vallomások című műve

"Olyan vállalkozásba fogok,
amelynek nem volt soha elődje,
s utánzója se lesz.
Egy embert mutatok be a maga
természetes valóságában;
s ez az ember én magam leszek."
(Vallomások, Első könyv - részlet)

 
97. Tóth Árpád költészete

"Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom."
(Tóth Árpád: Isten oltó-kése)
 
 
 
96. A József Attila, Kozmutza Flóra és Illyés Gyula szerelmi háromszög

"Jó érezni azt, hogy szeretlek
nagyon és egyre-egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni mosolyodban."
(Illyés Gyula - Jó érezni)
 
 
 
95. Illyés Gyula élete és költészete 1. rész

"mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű, mert ott áll

eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál."

(Egy mondat a zsarnokságról, 1950)


 
94. "Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe' se látott,
Hősi Ulysses sem Alkinoos szigetén."
Janus Pannonius élete és költészete

93. Reneszánsz életszemlélet Giovanni Boccaccio életművében

Dekameron – 5. nap 9. novella


92. A reneszánsz, mint korstílus
 
"De bármilyen vad s zord utakra törjek,
el nem hagy az Ámor, ő kíséri léptem
vitázva, kérdezgetve és felelve."
(Francesco Petrarca)
 

91. Örkény István élete és Tóték című műve

„A Tóték… a magam szándéka szerint a kiszolgáltatottak tragikomédiája. …Kölcsönös függőségben élünk, egy személyben vagyunk zsarnokok és áldozatok. …hitem szerint az Őrnagy és a Tűzoltóparancsnok valójában egy személy. Ahhoz persze, hogy ebből drámai mű lehessen, össze kellett szikráztatni a benne rejlő pólusokat… …A mű azt kérdezi, hogy véges-e vagy végtelen az elnyomottak tűrőképessége, és azt válaszolja: van ennek is végpontja, amelyen túl béketűrésünk elfogy, és föllázadunk.” (Örkény István)

 
90. Bodor Ádám Állatkert című novellája és elemzése "- Ha megfordul, odamegyek - mondta gyorsan
Kovács Wladimir -, mit mondjak neki?
- Nem fordul meg.
- Miért nem fordul meg?
- Mert nem szokott.
- És mit mondok neki? Hogy apu, hát ez és ez.
- Kovács úr. Azt mondod."


89.
„Éjszakában súlyosak az árnyak
De a lelkem ragyogásra várhat.
Mint amikor pásztorok zenéltek
Fejük fölött mert egy csillag égett.”
(Kozma László – Csillag)

Kozma László költészete – beszélgetés a költővel verseiről
88. Dr. Jáki László neveléstörténész, pedagógiai kutatóval pályaválasztásáról és pedagógiai elveiről beszélgetünk.

 
87. Irodalomoktatás a netgenerációnak
Közöttünk él az úgynevezett Net Generáció - az 1982 és 1991 között született fiatalok, akik másképpen tanulnak, másképpen kommunikálnak.
Milyen hatással van az internet a gondolkodásra és az irodalomoktatásra?
Diák vélemények, a Dobó István Gimnázium tanítványainak irodalom dolgozatai alapján.

86. A tehetség mibenlétéről
"Nem verték belém tanítók
Bottal a költészetet,
Iskolai szabályoknak
Lelkem sosem engedett.
Támaszkodjék szabályokra,
Ki szabadban félve mén.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én."
(Petőfi Sándor - A természet vadvirága)
 
85. Mikszáth Kálmán - Az a fekete folt (2. rész)
"Ott künn a Brezinán az a fekete folt,
Fekete folt helyén valaha akol volt..."

 
 
 
84. Mikszáth Kálmán - Az a fekete folt (1. rész)
"Ott künn a Brezinán az a fekete folt,
Fekete folt helyén valaha akol volt..." 

 

83. Mikszáth Kálmán művészete
Mikszáth Kálmán és Mauks Ilona különös házassága és a Bede Anna tartozása című novella


 
82. "Ádvent: a várakozás megszentelése.
Rokona annak a gyönyörű gondolatnak,
hogy "meg kell tanulnunk vágyakozni az után,
ami a miénk". Gyermekkorunkban éltünk így.
Vágyakoztunk arra - ami biztosan megjött."
(Pilinszky János)
Nagy költőink istenes és adventi versei


81. Berzsenyi Dániel élete és költészete
"Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
S minden míve tünő szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés; minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejcs, enyész."
(Berzsenyi Dániel - A közelítő tél)
 
80. Szophoklész Antigoné című tragédiájának erkölcsi üzenete 2. rész
"Az én vezérem szeretet, nem gyűlölet."
(Szophoklész - Antigoné)


 
79. A görög dráma és Szophoklész Antigoné című tragédiájának erkölcsi üzenete
"Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs semmi csodálatosabb."
(Szophoklész - Antigoné)


 
78. "Szeret - nem szeret" bús boldog talánya,
Epedések zárt ablakok előtt,
Ó erkélyeknek hervatag virága,
Séták, sírások, meglátom-e őt?

Juhász Gyula költészete


 
77. A barokk korszak művészeti arculata
(Pázmány Péter - Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl)


 
76. Nyelvészeti és néprajzi érdekességek egy-egy szólásunkban (2. rész)
(O. Nagy Gábor nyelvész, irodalomtörténész Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete című
könyve alapján)


 
75. Nyelvészeti és néprajzi érdekességek egy-egy szólásunkban
(O. Nagy Gábor nyelvész, irodalomtörténész Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete című
könyve alapján)


 
74. "Mert álom a bűn és álom a jóság,
De minden álomnál több a valóság,
Hogy itt vagyok már és még itt vagyok
S tanuskodom a napról, hogy ragyog."
Karinthy Frigyes és Böhm Aranka viharos szerelme
 
73. "Vér volt, az ő drága, szent vére.
Az anyámé, aki úgy tudott kacagni,
ahogy a szegény emberek között is
csak kevés tud."
Móricz Zsigmond: Hét krajcár 
 
72. "Elszisszent az út alólad
Nyárfák félelme ülepült
homlokod pólusaira
De csak tovább fától fáig
Nincs az a film az a magnó
vissza ez már nem játszható"

Kányádi Sándor költészete

 
71. "Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,
Jézusa kezében kész a kegyelem:
Egyenest oda fog folyamodni."
Erkölcsi példázatok Arany János balladáiban

(A hamis tanú, A walesi bárdok és a Szondi két apródja)
 
70. "Képeden volt egy pár rózsa:
Hova lett ily hamar róla?"
Arany János szerelmi élete és balladái

(Tengeri- hántás, Szőke Panni és a Híd-avatás)

 
69. "De most bezzeg bánja már,
Váltig hajtja: kár volt, kár!"
Arany János a balladaírás Shakespeare-je

(Ágnes asszony, Vörös Rébék és a Tetemre hívás)
 
 
68. "De, kivel nem ér föl egész világ ökre,
Dicső híre-neve fennmarad örökre."
Arany János -Toldi

(Tízedik, Tizenegyedik és Tizenkettedik Ének)
 

67. „Mert alighogy Miklóst a bika meglátta,
Rémitőt sikkantott és a port kapálta,
Azután úgy szórta a földet szarvával,
Mintha szérűn pelyvát forgatna villával.
Egyszersmind erősen nekirugaszkodva
Szarvát öklelőre nagy-le bocsátotta.”
Arany János –Toldi

(Hetedik, Nyolcadik és Kilencedik Ének)

 
66. "...Állj meg, állj meg Toldi! gyilkos a szándékod,"
Arany János -Toldi
(Negyedik, Ötödik és Hatodik Ének)
 
 
 
65. „Egy, csak egy legény van talpon a vidéken,
Meddig a szem ellát puszta földön, égen;”
Arany János – Toldi
(Előszó, Első, Második és Harmadik Ének)
 
64. A szimbolizmus
"Mint lomha fal feszült közénk a sűrü éj,
de a homályon át szemem szemedre lelt még,"
/Charles Baudelaire/
 
 
 
63. "Egy gondolat bánt engemet: Ágyban, párnák közt halni meg!"
A Petőfi Sándor életét és halálát vizsgáló szibériai kutatás

Vendégünk: Alekszej Vaszilijevics Tyivanyenko történelem professzor,
Ulan-Ude (Szibéria) 
 
 
62. „Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
Vörösmarty Mihály költészete
 
61. "Légy híve rendületlenűl"
Vörösmarty Mihály élete és költészete
 
 
60. "Hazámat, nemzetemet mindig lángolva szerettem"
Kölcsey Ferenc élete és költészete

 
59. "Hazám, hazám, te mindenem!"
Katona József Bánk bán című drámája (2. rész)

 
58. "Hazám, hazám, te mindenem!"
A magyar romantika egyik legjelentősebb alkotása:
Katona József Bánk bán című drámája (1. rész)

57. A romantika korstílusa (2. rész)
Puskin titokzatos élete

 

56. A romantika korstílusa (1. rész)

 

55. A Magyar kultúra napja
Kölcsey Ferenc - Himnusz

 
54. Ferenc Pápa - Füveskönyv
 
 
53. Madách Imre - Az ember tragédiája, műelemzés
(12., 13., 14., és 15. szín)
Írta: Dr. Hanisné Petró Valéria
 
 
52. Madách Imre - Az ember tragédiája, műelemzés
(8., 9., 10., és 11. szín)
Írta: Dr. Hanisné Petró Valéria
 
 
51. Madách Imre - Az ember tragédiája, műelemzés (Történelmi színek)
Írta: Dr. Hanisné Petró Valéria
 
 
50. Madách Imre - Az ember tragédiája, műelemzés
Írta: Dr. Hanisné Petró Valéria
 
 
49. Madách Imre - Az ember tragédiája (1. rész)
 
 
48. Vajda János magánélete és emberi arculata
 
47. A lélek drámája - Vajda János költészete
 
 
46. Déry Tibor: Szerelem (1956)
 
image nem_kozepiskolas_fokon_dery_tibor_szerelem.mp3 
 
45. Zrínyi Miklós - Szigeti veszedelem
 

44. Zrínyi Miklós élete és halálának körülményei

image nem_kozepiskolas_Zrínyi Miklós_01.mp3 
 

43. Szent István király intelmei Imre herceghez - 2. rész

image nem_kozepiskolas_Szent_Istvan_02.mp3
 

42. Szent István király intelmei Imre herceghez – 1. rész

image nem_kozepiskolas_Szent_Istvan_01.mp3
 
 
41. Gárdonyi - Hosszúhajú veszedelem (Dr. Hanisné Petró Valéria tanulmánya és diákok reflexiói: Fialkovics Anett és Domán Zsuzsanna, Várkoly Enikő és Berecz Dorina)
 
 
 
40. Gárdonyi - Hosszúhajú veszedelem
 
 
39. Földre néző szem  - Gárdonyi Géza füveskönyve
 

38. Wass Albert élete és művei

 
37. A Nemzeti Összetartozás Napja
 
MÁRAI SÁNDOR
 
35. Márai: Az árva (2013-as érettségi feladatok)
 
 
36. Márai: Az árva, elemzés és Halotti beszéd
 
 
 
34. William Shakespeare - Rómeó és Júlia
 
 
 
33. Miért olvasnak, mit és mit nem - a mai fiatalok?
 
 
 
PETŐFI SÁNDOR
 
29.  Petőfi Sándor életútja és költeményei
 
 

30.  Petőfi Sándor életútja és költeményei – Debrecen, Júlia, ’48

31.  Petőfi Sándor életútja és költeményei – Az apostoltól Barguzinig

 
32.  Petőfi Sándor életútja és költeményei - Petőfi orosz unokái

 
EGYHÁZÜLDÖZÉS
 
26.  Egyházüldözés az 1950-es években (Lénárd Ödön)
 
 
27.  Egyházüldözés a kommunizmus idején (Mindszenty)
 
 
 
28. Gárdonyi az "egri remete"
 
 
25. "látod-e drága…"
(Radnóti Miklós)

 
24. Stendhal: Vörös és fekete
 
 
23. A lélekben megtett visszaút
(Krúdy Gyula)
 

22. Krúdy világa

 
21. "Ne bánd, a holnap mit hoz…"
Quintus Horatius Flaccus


 

20. Isten, Jézus és a karácsony a magyar költészetben

image nem_kozepiskolas_fokon_karacsony.mp3

19. Jókai Anna születésnapjára

image nem_kozepiskolas_fokon_jokai_anna.mp3

 
18. „… egy nyelv van, és az a magyar.” /Teller Ede/
 
 
17. "A magyarok marslakók" (A magyar nyelv napja)
 
 
16. Csokonai a szeretet művésze
 
 

15. „Kedv! Remények! Lillák!” (Csokonai Vitéz Mihály)

image nem_kozepiskolas_csokonai_vitez_mihaly01.mp3

 
14. "Népek Krisztusa, Magyarország"
(1956. október 23.)
 
 
13. Kosztolányi Dezső: Fürdés; Esti Kornél (18. fejezet) és Édes Anna elemzés
 
 
12. Aradi vár – halál völgye
 
 
11. Kosztolányi Dezső: Fürdés; Esti Kornél (18. fejezet)
 
 
 
10. Az örök gyermek a halál küszöbén: Kosztolányi Dezső Hajnali részegség
 
 
 
9. Babits Mihály: Jónás könyve
 

8. Góg és Magóg fia a háború idején

 

7. A tisztánlátó Ady Endre

 
 
6. Az imádott és elfeledett - Mécs László költészete
 
 
 
5. József Attila a" Mindenség summáslegénye" 
 
3. Villon a (gaz)ember
 
2. Pilinszky árvasága

image nem_kozepiskolas_fokon_pilinszky.mp3

1. Balassi tragédiája

image nem_kozepiskolas_fokon_balassi.mp3

 

 

 
Design: Urban Peter