imageA szeretet kettős-egy parancsa

Évközi 30. vasárnap - Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 22,34-40)

Az Isten iránti szeretet parancsát már az Ószövetségben kiegészíti a második parancsolat: "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat" (Lev 19,18, vö. MTörv 6,4-13). Bár Isten szeretetének parancsa mellett ez a "második" csupán másodlagos, az izraelitának felszólítás, hogy legyen gondja a "másikra" is. A Törvényben és a prófétáknál előírások és intelmek szólnak a szegények, a kisemberek, az elhagyatottak tiszteletéről, segítéséről. A zsidók felfogása szerint a testvér szeretete egy a többi parancsolat között, a keresztény látásmód ezzel szemben - Jézus tanítása alapján (Mt 23,40) - központi helyet biztosított neki.

Szent Pál szerint a szeretet parancsa mindent összefoglal. Aki szereti testvérét, beteljesíti a törvényt. És a szeretethimnusz (1Kor 13) leírja a szeretet követelményeit. Szent János első levelében hangsúlyozottan ismétli az isten- és az emberszeretet szoros egységét: "Aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent sem, akit nem lát (…), szeretjük Isten gyermekeit, mert szeretjük Istent" (1Jn 4,20k, 5,2).
 
XVI. Benedek első körlevelének (Az Isten szeretet, 18), szép elmélkedéséből idézek: a másikat "Krisztussal együtt nézem, és azért a másiknak többet tudok adni, mint a külsőleg szükséges dolgok: a szeretet pillantását, amire annyira szüksége van.

Tovább...

imageFerenc pápa: A házasságot soha nem támadták annyira, mint napjainkban

Ferenc pápa október 25-én a vatikáni VI. Pál teremben fogadta az alapításának százéves évfordulóját ünneplő Schönstatt Apostoli Mozgalom képviselőit. A világ 50 országából több mint 7500 zarándok - köztük magyar küldöttség is - érkezett a mozgalom október 23-án kezdődött találkozójára.

A találkozó spanyol nyelven, kérdés-felelet formájában zajlott le a Szentatya és a résztvevők között. A mozgalom néhány tagja által feltett kérdésekre válaszolva Ferenc pápa megállapította: a házasságot soha nem támadták annyira, mint napjainkban. A közelmúltban tartott püspöki szinódusra utalva megjegyezte, hogy a társadalomban a családot egyre inkább egyfajta "társulásnak" tekintik.

Tovább...

imageHitünk mércéje a szeretetünk

"Nem választhatjuk el a vallásos életet azoknak a testvéreknek a szolgálatától, akikkel konkrétan találkozunk" - mondta október 26-án, vasárnap délben mondott Úrangyala imádságában Ferenc pápa a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez.

A mai evangéliumi szakasz arra emlékeztet bennünket, hogy az összes isteni törvény összefoglalható az Isten és a felebarátaink iránti szeretetben - kezdte beszédét a Szentatya. Máté evangelista beszéli el, hogy néhány farizeus próbára akarta tenni Jézust (vö. 22,34-45). Az egyik törvénytudó ezzel a kérdéssel fordult hozzá: "Mester, melyik a legfőbb parancs a Törvényben?" (36). Jézus a Második Törvénykönyvet idézve válaszol: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb: az első parancs" (37.38).

Tovább...

imageBúcsú és orgonaáldás Ózd-Szentsimonban

Ternyák Csaba egri érsek október 19-én búcsúi szentmisét celebrált a fennállásának nyolcszáz éves évfordulóját ünneplő Ózd-Szentsimonban. A főpásztor megáldotta a felújított, több mint 250 éves barokk orgonátis.

Az egykor, önálló településként a rozsnyói püspökséghez tartozó Ózd-Szentsimonban található az Egri Főegyházmegye legrégibb, a katolikus liturgiát ma is szolgáló orgonája. Ternyák Csaba az egykori községhatártól nyitott hintóban, a Coburg huszárok egyenruháját viselő ózdi huszár-lovas bandérium önkénteseinek kíséretében érkezett az Árpád-kori műemlék templomhoz, ahová a szomszédos, szintén nyolcszáz éves Hangony híveinek egy csoportja templomi zászlók alatt, gyalog zarándokolt el a szentmisére - számolt be az ünnepről Kovács Béla, a szentsimoni egyházközségi képviselő-testület jegyzője.

imageA Szentírás olyan, mintha az egyház anyanyelve lenne

Ferenc pápa Martos Levente Balázst október 20-án a Pápai Biblikus Bizottság tagjának nevezte ki. A nemzetközi szervezet működéséről, leendő feladatairól is kérdezte egy rövid interjúban Molnár Péter a szombathelyi egyházmegyés papot a Martinus.hu-n.

- Mint pap, nyilván élete középpontjában áll a Szentírás. Ám sokan más irányokban művelik ki jobban magukat, például egyháztörténelemből, liturgiából. Ön miért a biblikumot választotta?

- Amikor papnövendék lettem, nagyon hálás voltam Istennek, hogy valami fontos, nagy tervbe, az ő tervébe kapcsolódhatok be. Közben viszont voltak egyéni érdeklődéseim is: szerettem például nyelveket tanulni. Így aztán kezdettől arra gondoltam, olyasmiben igyekszem elmélyülni, amiben fontos szerepet kapnak a különféle idegen nyelvek. Akkoriban még nem is igen ismertem az összes teológiai tárgyat, de a Bibliát azért is fontosnak éreztem, mert ezen át valóban Isten szava szólított meg engem, és szólíthatott meg mindenki mást is. Ráadásul úgy láttam, hogy az egész egyház, vagy a rendszerváltás éveiben a magyar egyház különösen is, mintha egyetlen nagy feladat előtt állna: elfeledett hagyományait kell felélesztenie, mintha valaha élő, mára kissé eltompult érzékeit kellene újra elevenné tennie. Az Írásokban van valami egészen hasonló: ősi hagyományok, amelyek mégis életre keltenek.

Tovább...

imageA pápák kedvenc ételei

Mi volt a kedvenc étele II. János Pál pápának és hogyan változott a vatikáni konyha menüje, amióta az argentin Ferenc pápára főznek? - ezt is elárulja David Geissernek, a svájci gárdisták szakácsának a könyve - tájékoztat az MTI.

A Buon Appetito (Jó étványat!) című, egyelőre csak németül kiadott könyv a receptek mellett a Vatikán és az utóbbi évtizedekben egymást követő pápák hétköznapi életébe is betekintést nyújt. A szerző a lehető legközelebbről szerezte tapasztalatait: a 24 éves svájci David Geisser a pápákat védelmező svájci gárda szakácsaként szolgált.

Tovább...

imageAz Élet Igéje - október

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani azt a magyarázatot, amelyet Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom alapítója havonta a Biblia egy-egy mondatához fűzött, s amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.

"Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg." (Jn 6,35)

János leírja evangéliumában, hogy Jézus a kenyérszaporítás után, Kafarnaumban tartott nagy beszédében többek között ezt is mondta:

"Ne azért az eledelért fáradozzatok, mely veszendő, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet majd az Emberfia ad nektek" (Jn 6,27).

 Tovább...

 
image image

images
Hallgassa rádiónkat élőben!

Gyors internet eléréssel

Lassú internet eléréssel

A Szent István Rádió adása a
T-Home IPTV-csomag Webrádió szolgáltatásával is hallgatható.

images
 
image
image
 
image
image
image
image
image
image
Tartalom találatai : 2752344

Látogatók száma

Oldalainkat 30 vendég böngészi

image

image
images

 

 

FeltöltésImaszándék

Rózsafüzér imaszándékokat az alábbi telefonszámon várunk.
Telefon: 36/ 510-610

Támogatás

Bankszámlaszám:
CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

Ha támogatni kíván bennünket, kérjen postai csekket e-mail-ben!

Design: Urban Peter