Csekk

image

 

imageTernyák Csaba egri érsek jubileuma

Ternyák Csaba egri érsek püspökké szentelésének 25. évfordulóján, január 6-án, Vízkereszt ünnepén hálaadó szentmisét mutatott be a zsúfolásig megtelt egri bazilikában, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival. A szentmise kezdetén Csizmadia István kanonok, a bazilika plébánosa bejelentette, hogy az ünnepi alkalomból Ferenc pápa levélben köszöntötte egyházmegyénk főpásztorát. A Szentatya levelét Monsignore Germano Fenemonte, a Magyarországi Apostoli Nunciatura ideiglenes ügyvivője olvasta fel, majd magyar nyelven Ficzek László általános helynök ismertette.

Ferenc pápa levelében nagy szeretettel fejezte ki jókívánságait Ternyák Csaba szolgálatáért. Mint írta: „Teológiai doktorként szolgálatodat az Egyház javára fordítottad, nagy jelentőségű feladatokat végezve mind a Magyar Püspöki Konferencia titkáraként, mind a Pápai Magyar Intézet rektoraként. Emberi és papi tulajdonságokkal valamint ügyintézésben való jártassággal megáldva. Téged Szent II. János Pál pápa 1992 Karácsony vigíliáján esztergomi segédpüspökké és eminentianai címzetes püspökké, majd 1997-ben érsekké és a papi kongregáció titkárává nevezett ki, amellyel az apostoli szék valamint az egyetemes egyház szolgálatára hívott.

Tovább...

imageVízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia („epiphania Domini”, az „Úr megjelenése”) néven is nevezett nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.

Alexandriai Szent Kelemen számolt be arról, hogy január 6-án már a gnosztikus Bazilidesz (II. század) követői megünnepelték Jézus keresztségét, mert tévesen azt vallották, hogy az ember Jézus csak a keresztségkor vált Isten Fiává. E napot az egyiptomiak a Nílus vize ünnepeként ismerték, mely szerint e napon merítettek a Nílus vizéből és megszentelték azt. A III. század során az egyházatyák tisztázni akarták az ünnep hittani tartalmát.

A IV. század elejétől kezdődően lett ez a nap liturgikus ünneppé és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312–325 között kezdett terjedni mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés) és Nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is.

Tovább...

imageEgyütt érezni az Egyházzal – Interjú a püspöki jubileumát ünneplő Ternyák Csaba érsekkel

Vízkereszt ünnepén, január 6-án 10 órától hálaadó szentmisét ünnepel Ternyák Csaba egri érsek püspökké szentelésének 25. évfordulóján az egri bazilikában. A jubiláló főpásztorral beszélgettünk.

Érsek atya, huszonöt évvel ezelőtt, vízkereszt napján szentelte püspökké Szent II. János Pál Rómában. Hogyan emlékszik vissza szentelésére, annak előkészületére és a szertartásra?

– Nagyon jól emlékszem, hiszen az ember életében a püspökké szentelés maga is rendkívüli esemény, ráadásul ez az időszak igen mozgalmas volt, hiszen alig valamivel korábban tértem haza Rómából, mivel a püspöki konferencia titkárává választottak. Nuncius úr december 23-án keresett meg azzal, hogy a Szentatya kinevezett, ráadásul ő fog szentelni Rómában. Egyik ámulatból a másikba estem. Meglepetésként ért mindez, nagyon izgatott lettem, hiszen csak két hét volt hátra a szentelésig. Természetesen ezt az eseményt mindenekelőtt Istennel szerettem volna megélni. Belső megindultsággal, megrendültséggel és imádsággal fogadtam, hogy a Szentatya ilyen bizalommal van irántam. Tizenegy új püspököt szenteltek velem együtt. Sok bíboros és püspök volt jelen, a bazilika – amely Szent Péter sírja fölé épült – tele volt hívekkel, és ott állt előttem Szent Péter utóda. Különösen megragadott engem és mélyen bennem maradt, amikor a Mindenszentek litániáját énekelve alázattal arcra borultunk. Ekkor lelki szemeim előtt a szenteken keresztül megjelent nekem az egész Egyház történelme, úgy éreztem, együtt van velünk a földi és a mennyei Egyház. Nagyon felemelő és meghatározó élmény volt.

imageAz élet igéje – 2018. január

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani – Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint – az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.

„Jobbodat, Uram, megdicsőíti ereje” (Kiv 15,6)

Ebben a hónapban az élet igéje Mózes énekének egyik sorát idézi az Ószövetségből, amikor Izrael magasztalja Istent, mert megsegítette népét története során. Ez a himnusz elbeszéli Isten hatalmas tetteit népének üdvösségére az egyiptomi fogságból való szabadulástól kezdve egészen megérkezéséig az ígéret földjére.

Útjuk során sok nehézséggel és szenvedéssel kellett szembenézniük, de végig Isten biztos keze vezette őket, néhány olyan ember közreműködésével, mint Mózes és Józsue, akik Isten üdvösségtervének szolgálatába álltak.

„Jobbodat, Uram, megdicsőíti ereje”

Amikor a hatalom erejéről van szó, hajlamosak vagyunk olyan erőre gondolni, amely gyakran elnyomással, emberek és népek közötti harccal párosul. Isten igéje azonban feltárja előttünk, hogy az igazi erő a szeretet, ahogy azt Jézusban láthatjuk. Ő egészen a halálig élte végig az emberlét tapasztalatát, hogy szabadulást hozzon, és elvezessen az Atyával való találkozásra. Neki köszönhetően megmutatkozott Isten szeretetének ereje az emberek iránt.

Tovább...

 
image image

images
Hallgassa rádiónkat élőben!

Gyors internet eléréssel

Lassú internet eléréssel

image

A Szent István Rádió adása a
T-Home IPTV-csomag Webrádió szolgáltatásával is hallgatható.

image

image
 
image
image
image
image
image
image
image
image
Tartalom találatai : 5116592

Látogatók száma

Oldalainkat 7 vendég böngészi

images
 
image

image
images
image

FeltöltésImaszándék

Rózsafüzér imaszándékokat az alábbi telefonszámon várunk.
Telefon: 36/ 510-610

Támogatás

Bankszámlaszám:
CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

Ha támogatni kíván bennünket, kérjen postai csekket e-mail-ben!

Design: Urban Peter