Csekk

image

 

imageFerenc pápa húsvéthétfőn: Az utolsó szó nem a halálé, hanem az életé!

A szentatya április 17-én már a húsvéti időben szokásos Regina caelit imádkozta el a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel. A tettekben megmutatkozó hitre, az élet mellett kiálló biztos reményre és a tanúságtétel fontosságára hívta fel a figyelmet.

Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma, húsvéthétfőn, melyet „az angyal hétfőjének” is neveznek, a szentmisében újra felhangzik a feltámadás már tegnap meghirdetett örömhíre: „Krisztus feltámadt, alleluja!” A mai evangéliumi szakaszban azoknak a szavaknak a visszhangját hallhatjuk, amelyekkel az angyal a sírhoz igyekvő asszonyokhoz fordult: „Siessetek, menjetek, és mondjátok meg tanítványaimnak: »Feltámadt a halálból!«” (Mt 28,7). Érezzük, hogy nekünk is szól ez a felhívás, hogy „siessünk”, „menjünk”, és hirdessük korunk embereinek, férfiaknak és nőknek, ezt az öröm- és reményhírt. Ez a biztos remény híre, mert attól kezdve, a harmadik nap hajnala óta, Krisztus megfeszítése és feltámadása óta, az utolsó szó nem a halálé, hanem az életé! Ez a mi bizonyosságunk! Az utolsó szó nem a sír, nem a halál, hanem az élet! Ezért ismételjük megannyiszor: „Krisztus feltámadt!” Mert őbenne a sír legyőzetett, és megszületett az élet!

Tovább...

imageOrosz Atanáz miskolci megyéspüspök húsvéti üzenete

Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus püspök 2017 húsvétjára szóló üzenetét közöljük az alábbiakban.

„Krisztus feltámadt!” – kiáltjuk világgá húsvét ünnepén. „Valóban feltámadt!” – válaszoljuk. Ezzel hitvallást teszünk, amely Szent Pál bizonyságtétele szerint üdvösségünkre, sőt mások üdvösségére is válik. „Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk!” – mondták az apostolok (ApCsel 4,21). Húsvéti kiáltásunkkal szeretnénk hitre ébreszteni minden embert.

Jézus feltámadása az ébredésre emlékeztet sokakat. „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” A tavasz, a kikelet, az új hajtások, virágok, sőt a bárányok és gidák is az újjáéledésre utalnak ilyenkor. A húsvéti tapasztalat az, hogy az embert nem lehet többé véglegesen kirekeszteni az életből és a halál kultúrájába, húsdaráló kamionokba, terrorista kalitkákba bezárni. Ez az élet nem merül ki annyiban, hogy születünk, élünk és meghalunk, mert a feltámadt Jézus még a halottaknak is életet ajándékoz. Nem lehet a pusztulásé, az értelmetlen terroré az utolsó szó, mert a szeretetben kibontakozó energiák és remények nem vesznek el: mert „a halálból az éltre, a földről az égbe átvitt minket Krisztus Istenünk”.

Tovább...

imageKrisztus feltámadása átragyog a történelmi katasztrófákon – Beszélgetés Jelenits Istvánnal

A magyar költészetben számtalan vers jelent meg a húsvétról, költőinket mindig foglalkoztatta Jézus Krisztus kereszthalála, majd dicsőséges feltámadása. Jelenits István piarista szerzetest, teológust, tanárt kérdeztük.

– Akárcsak a karácsonynak, a húsvétnak is rendkívül gazdag az irodalmi hagyománya.

– A keresztény egyházi év legnagyobb ünnepe a húsvét. Karácsonykor Jézus születéséről emlékezünk meg, de annak időpontját nem ismerjük pontosan. Az Egyház azért választotta a decembert, mert akkor kezdenek hosszabbodni a nappalok. A húsvét időpontját azonban pontosan ismerjük az evangéliumokból. Egy ősi zsidó ünnep esett erre a napra. Még a szétszóratásban élő zsidók is összegyűltek ilyenkor Jeruzsálemben, hogy egyetlen templomukban megemlékezzenek az esztendő legnagyobb ünnepéről, az egyiptomi fogságból való szabadulásról. A szertartásban kiemelt szerepe volt a bárányáldozatnak: a kivonulás éjszakáján bárányt áldoztak, a bárány vérével megkenték az ajtófélfát, hogy az öldöklő angyal, amelyik megölte az egyiptomiak első szülötteit, kerülje el őket. A zsidó húsvét ünnepe az Ószövetségben a holdtöltével kapcsolatos, nagyon bonyolult a kiszámítása. Pontosan meghatározott helye van az időben.

Mi abban hiszünk, hogy Jézus halála és feltámadása igazi szabadulást hozott, nemcsak Izrael népének, hanem az egész emberiségnek. Szabadulást nemcsak az egyiptomi szolgaságból, hanem a bűn és a kárhozat fogságából. Ezért is ennyire gazdag a húsvét háttere, gyökérzete. A bárány áldozata Krisztusban ismétlődik meg, ő az Újszövetség báránya: a keresztény húsvétkor nem bárányokat áldoztak, hanem Jézus önmagát áldozta fel bűneinkért, vállalta a kereszthalált, majd harmadnapra feltámadt. Ezért Isten bárányaként ünnepeljük. Az Eucharisztiát is a halálra készülő Jézus alapította, hogy együtt maradjon az Egyházzal. Ez egy húsvéti lakoma az ostyával, amely Krisztus testévé változik, és a borral, amely a vérévé. Az Egyházban rendkívül gazdag a húsvét liturgikus ünneplése, melynek során különböző szokások elevenednek meg. A húsvét mozgósítja az embereket, hiszen az egész világ előtt hirdetjük Jézus feltámadásának örömét. Mindez természetesen az irodalomban is megjelenik.

image

Az élet igéje – 2017. április

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani – Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint – az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.

„Maradj velünk, mert esteledik” (Lk 24,29)

Ezt a kérést intézi a hozzájuk szegődött ismeretlenhez a két útitárs a Jeruzsálemből Emmauszba vezető úton, miután arról „beszélgettek és tanakodtak”, ami az előző napokban a városban történt.

Úgy tűnt ő az egyetlen, aki nem tud semmit az eseményekről, ezért maguk közé fogadják és mesélnek neki arról az emberről, „aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt”, és ők bíztak benne. Azonban a főpapjaik és a zsidó hatóságok a rómaiak kezére adták, aztán halálra ítélték, és keresztre feszítették. Hatalmas tragédia ez, amelynek maguk sem értik az értelmét.

Tovább...

 
image image

images
Hallgassa rádiónkat élőben!

Gyors internet eléréssel

Lassú internet eléréssel

image

A Szent István Rádió adása a
T-Home IPTV-csomag Webrádió szolgáltatásával is hallgatható.

image
Karitász
image
 
image
image
image
image
image
image
image
image
Tartalom találatai : 4421284

Látogatók száma

Oldalainkat 57 vendég böngészi

images
 
image

image
images
image

FeltöltésImaszándék

Rózsafüzér imaszándékokat az alábbi telefonszámon várunk.
Telefon: 36/ 510-610

Támogatás

Bankszámlaszám:
CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

Ha támogatni kíván bennünket, kérjen postai csekket e-mail-ben!

Design: Urban Peter